Цей Договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти Договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті logotip.in.ua

Цей Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

Шляхом укладання цього Договору Покупець у повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, а також відповідальності за недобросовісне замовлення та інші умови Договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оформити замовлення» на сторінці оформлення замовлення та отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

1. Терміни та визначення

1.1. Товар або Послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у «Кошик» або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою logotip.in.ua , створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка отримує інформацію від продавця, розміщує замовлення на покупку Товару, представленого на сайті Інтернет-магазину.

1.4. Продавець – Фізична особа підприємець Коваль В. С. (Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 3096419087), яка створена та діє відповідно до чинного законодавства України, фізичне місце знаходження якого: 49000 Дніпропетровська обл. м. Дніпро, пр. Праці, 15.

2. Предмет договору та порядок його укладання

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору. 2.2. Датою укладання Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного та беззастережного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі потреби, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Порядок оформлення замовлення

3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через спеціальну форму «кошика» або зробивши замовлення електронною поштою або телефоном, вказаним у розділі контактів Інтернет-магазину, або в будь-який із зручних месенджерів.

3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцю у разі, якщо відомості, зазначені Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх недійсності.

4. Ціна товару

4.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях.

4.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої сплачена Покупцем у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем у односторонньому порядку.

4.3. Вартість доставки Товару встановлює компанія-вантажоперевізник. Вартість інших супутніх послуг визначається покупцем індивідуально.

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Продавець зобов’язується:

5.1.1. Передати Покупцю Товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Усі зміни набирають чинності з їх публікації.

5.3. Покупець зобов’язується:

5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитись із змістом та умовами Договору, а також тарифами (цінами), які пропонує Продавець на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, та достатні для доставки Покупцю замовленого Товару.

6. Умови повернення Товару

6.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчого Товару належної якості, якщо він не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний ним за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, за винятком дня покупки. Повернення Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався та збережений його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим Товаром. Перелік Товарів, які не підлягають поверненню на підставах, передбачених цим пунктом, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2. Повернення Покупцю вартості Товару належної якості провадиться протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту його отримання Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, відповідно до чинного законодавства України. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом поштового чи банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцю не відшкодовується.

6.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець у порядку та у строки, встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог щодо безкоштовного усунення недоліків термін на це відраховується з дати отримання Товару Продавцем.

6.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», здійснюється Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, зокрема, але не виключно, письмової заяви за зразком.

6.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили, а також за збереження та перевезення товару компанією-вантажоперевізником.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за внесений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару.

7.3. У разі обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору маються на увазі події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти їх розумним заходам.

7.4 Вказані на Сайті умови є попередніми умовами придбання товару. Умови придбання Товару можуть змінюватись Продавцями після прийняття замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися та змінюватись Продавцями до моменту передачі Товару Покупцеві.

7.5 Відповідальність продавця за зміни умов придбання Товару порівняно із зазначеними на Сайті обмежується тим, що Покупець має право відмовитися від придбання Товару та вимагати у Продавця повернення сплачених за нього грошових коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передачі Товару).

8. Конфіденційність та захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину під час реєстрації або оформлення замовлення, Покупець дає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» без обмеження терміну дії такої згоди.

8.1. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів у сфері реклами та маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (розповсюдження) його даних транспортно-експедиторським та кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам та/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд ФОП Коваль В. С., а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.2. Покупець відповідає за підтримання своїх персональних даних у актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупець або невідповідність її дійсності.

9. Інформаційні повідомлення

9.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від продавця та його партнерів, що діють на підставі Договору з Продавцем, за допомогою коротких повідомлень (СМС) та електронної пошти.

9.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки у розділі «Мій кабінет» на сайті Інтернет-магазину.

10. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті інтернет-магазину

10.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, які охороняються законом, включаючи, але без обмежень, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

10.2. Весь вміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України та міжнародними договорами.

10.3. Покупець чи будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину, а саме: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам тощо.

11. Інші умови

11.1. Цей Договір укладено на території України та діє в рамках чинного законодавства України.

11.2. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець або Продавець має право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договіру в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договіру також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12. Строк дії договору та порядок його розірвання

12.1. Цей Договір діє до виконання зобов’язань сторонами, крім випадків його дострокового розірвання.

12.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін та в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.